การปูพื้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องความสวยงามเท่านั้น ในประเทศส่วนใหญ่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันอัคคีภัยบนพื้นในอาคารสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายสถานที่ที่ต้องการความรู้สึกปลอดภัย เช่น ในโรงภาพยนตร์ และโรงพยาบาล

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการปูพื้นสาธารณะ คือต้องมีความไวไฟต่ำ การแพร่กระจายของเปลวไฟช้า และความหนาแน่นของควันต่ำ หากเกิดไฟไหม้ขึ้น

การปูพื้น PVC ที่มี Disflamoll® DPK หรือ Reofos® 50 จะแสดงการทนไฟได้ดีเยี่ยม หากต้องการให้มีปริมาณควันน้อย ให้ใช้ Disflamoll® DPO ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เหมาะสำหรับพื้นยาง หรือพื้นที่ทำจาก PUR