ตัวห่อหุ้มโพลีเมอริกจะช่วยปกป้องและป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่จะส่งผลต่อการทำงานภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดังนั้นจึงถือเป็น “โครงสร้างหลักภายนอก” ที่จำเป็น และเป็นแหล่งเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ที่สุดหากเกิดเพลิงไหม้ขึ้น จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มีการนำสารหน่วงการติดไฟนมาใช้ในวัสดุนี้

LANXESS มี Firemaster 2100® สำหรับ HIPS และ ABS และสำหรับการผสม PC/ABS  BA-59P