ปัจจุบันนี้ มีการใช้ตัวเชื่อมต่อกันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความสำคัญต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เกม และอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีเทคโนโลยี “อัจฉริยะ” อุปกรณ์เหล่านี้มีอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดที่เราใช้และพบเจอทุกวัน และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในชื่อพอร์ต USB และ HDMI ที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องพิมพ์ จอมอนิเตอร์ ทีวี แท่นต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

เนื่องจากมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลายในชีวิตของเรา และเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดเล็กลงและใช้พลังงานมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารหน่วงการติดไฟเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยหากเกิดความผิดพลาดขึ้น

LANXESS มีสารหน่วงการติดไฟโบรมีนหลายตัวสำหรับใช้ในโพลีเอไมด์ เช่น PA-66, PA-6, PA อุณหภูมิสูง และใช้ในโพลีเอสเตอร์ เช่น PBT และ PET สิ่งที่ใช้ในโพลีเอไมด์ประกอบด้วย PDBS-80Firemaster® PBS-64WFiremaster® CP-44F และ Uniplex FRP 64 ขณะที่ที่ใช้สำหรับโพลีเอสเตอร์ประกอบด้วย  BC-52และ BC-58