ฉนวนกันความร้อนจะกันได้มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณความหนาของโพลียูรีเทน (PU) เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม ฉนวน PU สามารถนำไปใช้ได้หลายวิธี เช่น กระดานฉนวนที่มีความยืดหยุ่นหรือพื้นหน้าหนา สเปรย์เคลือบ หรือฉนวนแบบยาว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงต้องมีการเพิ่มสารหน่วงการติดไฟในฉนวนโฟม PU แข็ง

LANXESS มีสารหน่วงการติดไฟที่ครอบคลุม ซึ่งเหมาะสมกับฉนวนประเภทนี้ ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีฟอสฟอรัส เช่น Levagard® PP และ Levagard® TEP-Z เช่นเดียวกับสารหน่วงการติดไฟโบรมีน เช่น PHT4-Diolซึ่งเป็นสารประกอบในการทำปฏิกิริยา