มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยของรถไฟในประเทศส่วนใหญ่ของโลก ผู้โดยสารจำนวนมากในพื้นที่จำกัดที่มีพื้นหลบหนีน้อย เช่น ในอุโมงค์ ต้องใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ

นอกจากความไวไฟของวัสดุแล้ว ผลข้างเคียงจากไฟไหม้ เช่น ควันและพิษจากควันจะต้องนำมาพิจารณาด้วย ข้อกำหนดที่เข้มงวดเหล่านี้ถือเป็นข้อจำกัดในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Disflamoll® และ Reofos® ที่ทำมาจากฟอสฟอรัสและปราศจากฮาโลเจน ซึ่งตรงตามความต้องการที่มีอยู่ในยางและชิ้นส่วนพลาสติกในรถไฟ ผลิตภัณฑ์ Levagard® สามารถนำไปใช้ในวัสดุทำมาจาก PUR ได้หลากหลายประเภท เช่น เครื่องกันกระแทกและสารเคลือบผิว