สายเคเบิลมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งในชีวิตประจำวันของเรา และเราคาดว่าสายเคเบิลเหล่านี้จะมีการใช้ในโลกที่กำลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้า บ้านอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปและจำเป็นเช่นเดียวกับกระแสไฟฟ้า สายเคเบิลจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการลัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้.. เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว และที่สำคัญกว่านั้น เพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวัสดุที่เข้มงวดอื่น ๆ สารหน่วงการติดไฟ LANXESS จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ ไปพร้อมกับปฏิบัติตามข้อกำหนดทางวัสดุที่เข้มงวดมากขึ้น

LANXESS มีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับวัสดุโพลีเมอริกที่แตกต่างกันมากมาย เช่น.. Disflamoll® DPK ใช้สำหรับสายเคเบิลที่ทำมาจาก TPU, PVC และยาง Reofos® 95 สำหรับ PVC และสายยางที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและ Uniplex FRP 45 ใช้กับวัสดุที่ต้องทนไฟเป็นอย่างมาก