เมื่อเกิดอัคคีภัยในเครื่องบินที่กำลังบิน การหยุดบินและหลบหนีทันทีนั้นแทบเป็นไปไม่ได้ เพราะไม่มีเวลาแม้กระทั่งการลงจอดและอพยพในภายหลัง จากเหตุผลเหล่านี้ จึงต้องมีข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัยในการบินอย่างเข้มงวด

ผลิตภัณฑ์ Disflamoll® และ Levagard® ที่ปราศจากฮาโลเจนของ LANXESS สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของสารเคลือบพื้นผิวหรือสารอุดรูรั่วทนไฟได้