วัสดุที่ใช้ในการใช้งานยานยนต์จะต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสำหรับฟังก์ชั่นการใช้งานโดยเฉพาะการปล่อยมลพิษต่ำและพฤติกรรมการดับเพลิง

LANXESS นำเสนอสารหน่วงการติดไฟที่หลากหลายซึ่งทำให้วัสดุดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ Levagard® TP LXS 51114 และLevagard® TP LXS 51135 เป็นสารหน่วงไฟที่พัฒนาขึ้นสำหรับโฟม PU ที่มีความยืดหยุ่นและใช้ในการใช้งานด้านยานยนต์เพื่อติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่อการปล่อยก๊าซที่ลดลง Disflamoll® DPK และDisflamoll® 51092 เป็นสารหน่วงไฟที่มีประสิทธิภาพสำหรับสายเคเบิล (เช่นบนพื้นฐาน TPU) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์