เช่นเดียวกับตัวเชื่อมต่อ แผ่นวงจรพิมพ์ นั้นอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชิ้นเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นทั้งหมด ความต้องการทางไฟฟ้าและทางเครื่องกลที่สูงขึ้นในทุกวันนี้ของ PWBs ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วยการใช้สารหน่วงการติดไฟ

LANXESS มีสารหน่วงการติดไฟโบรมิเนตBA-59-P สำหรับเป็น PWB ที่ใช้อีพ็อกซี