Vật liệu được sử dụng trong các ứng dụng ô tô phải đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau về chức năng cụ thể, lượng khí thải thấp và hành vi cháy.

LANXESS cung cấp một loạt các chất chống cháy để đáp ứng một vật liệu mẫu mực. Levagard® TP LXS 51114 và Levagard® TP LXS 51135 là chất chống cháy, bọt polyurethane linh hoạt được sử dụng trong các ứng dụng ô tô. được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô.