Có những quy định khắt khe về an toàn cháy trên các phương tiện đường sắt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lượng lớn hành khách tập trung trong một không gian giới hạn có khả năng thoát hiểm hạn chế, chẳng hạn như trong đường hầm, đòi hỏi vật liệu phải có những đặc tính đặc biệt.

Ngoài tính bắt lửa của vật liệu, cũng phải xem xét đến các ảnh hưởng phụ của cháy như khói và độc tính của khói Các yêu cầu khắt khe này hạn chế đáng kể lựa chọn sản phẩm.

Đặc biệt, sản phẩm gốc phốt pho, không chứa halogen của dòng sản phẩm Disflamoll® và Reofos® giúp đáp ứng các yêu cầu áp dụng với các bộ phận bằng cao su và nhựa của phương tiện đường sắt. Có thể sử dụng sản phẩm Levagard® trên nhiều vật liệu gốc PUR khác nhau chẳng hạn như đệm lót và sơn phủ.