Vỏ làm bằng nhựa polime giúp bảo vệ và ngăn ngừa hư hại vật lý cho các hoạt động bên trong của thiết bị điện cũng như thiết bị điện tử, qua đó đóng vai trò là “bộ xương ngoài” cần thiết, do đó là nguồn nhiên liệu tiềm ẩn lớn nhất nếu xảy ra cháy. Rất cần phải sử dụng chất chống cháy hiệu quả.

LANXESS cung cấp Firemaster 2100® dùng cho HIPS và ABS và cho hợp chất PC/ABS, BA-59P.