Sàn nhà không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Ở hầu hết các quốc gia, bảo vệ chống cháy cho sàn của các công trình công cộng phải đáp ứng các yêu cầu hết sức khắt khe. Hơn nữa, người ta sẽ thấy an toàn và bảo đảm khi sàn của nhà hát và bệnh viện đáp ứng các yêu cầu đó chẳng hạn.

Các yêu cầu thông thường đối với sàn công cộng là có tính bắt lửa yếu, lan truyền lửa chậm và mật độ khói thấp trong trường hợp xảy ra cháy.

Sàn bằng nhựa PVC có chứa Disflamoll® DPK hoặc Reofos® 50 có khả năng chịu lửa tuyệt vời. Có thể đáp ứng các yêu cầu về mật độ khói thấp khi sử dụng Disflamoll® DPO. Các sản phẩm này cũng phù hợp dùng cho sàn làm bằng vật liệu gốc cao su hoặc PUR.