Nhiều sản phẩm xốp cách nhiệt khác lại có gốc polystyren (PS). Có hai loại xốp polystyren được xác định theo quy trình sản xuất: Giãn nở (EPS) và Ép đùn (XPS). Cũng như xốp gốc polyurethane, xốp PS phải tuân thủ những tiêu chuẩn chống cháy khắt khe. Hexabromocyclododecane (HBCD) là FR tiêu chuẩn dùng cho xốp PS.

Tuy nhiên, do những quan ngại về tích lũy sinh học trong môi trường, lượng sử dụng của loại xốp này đã giảm đáng kể để nhường chỗ cho FR polime gốc brôm mới của LANXESS, Emerald Innovation® 3000. Do có kích thước phân tử lớn, Emerald Innovation® 3000 giúp giảm thiểu quan ngại về tích lũy sinh học.

Thành phần cốt lõi polime làm từ styren và butađien được thiết kế tốt của loại chất chống cháy này, cộng với kỹ thuật xử lý bằng brôm sau đó, được dùng trong phẫu thuật, giúp đảm bảo độ ổn định nhiệt cao cho quá trình xử lý. Với lượng brôm lớn trong thành phần, chất chống cháy này mang lại toàn bộ khả năng chống cháy cần thiết cho xốp PS mà không phải quan ngại về tích lũy sinh học HBCD trong môi trường.