Nhiều sản phẩm xốp bảo ôn có gốc polyurethane (PU) cứng vì loại vật liệu này có đặc tính bảo ôn xuất sắc. Có thể ứng dụng xốp PU theo nhiều cách chẳng hạn như ở dạng tấm cách nhiệt có bề mặt dẻo hoặc cứng, sơn phun hoặc bọt xốp đóng hộp. Để đáp ứng các tiêu chuẩn chống cháy cần thiết, chất chống cháy thường được bổ sung vào xốp PU cứng.

LANXESS cung cấp danh mục chất chống cháy toàn diện, đặc biệt phù hợp với loại xốp này. Danh mục này gồm có các sản phẩm gốc phốt pho chẳng hạn như Levagard® PP và Levagard® TEP-Z cũng như các chất chống cháy gốc brôm chẳng hạn như PHT4-Diol, một hợp chất phản ứng mạnh.