Bảng mạch in, giống như chi tiết nối, có mặt trên mọi thiết bị điện tử có thể hình dung tới vì chúng đóng vai trò là nền tảng để lắp tất cả các cấu kiện điện cần thiết. Yêu cầu khắt khe hơn về điện và cơ khí trên các bảng mạch in (PWB) ngày nay buộc phải đảm bảo an toàn cháy bằng cách sử dụng chất chống cháy.

LANXESS cung cấp chất chống cháy gốc brôm,  BA-59-P  dùng cho các PWB gốc epoxy.